Ayşe Nur Şanlı Kincal

Danışman

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku
İş Hukuku
Uyuşmazlık Çözümleri
Vergi
Proje & Alt Yapı