Ceza Hukuku ve Davası

Hukuk büromuzun vereceği hizmetler vekillik hizmeti ve danışmanlık hizmetidir. Bu hizmetler ayrı ayrı yürütülmektedir.

Ceza hukuku, çıkabilecek neticelerden dolayı fazlası ile hassas olan hukuk dalıdır. Çünkü ceza davalarının sonuçlandığında hapis cezası tarzı ağır sonuçlar ile neticelenebilmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı ceza davaları, kesinlikle bir ceza avukatı aracılığı ile yürütülmelidir.

Ceza hukuku halk arasında korkutucu bir etkiye sahiptir. Ancak ceza hukukunun esas ilkesi toplumun huzur ve güvenini sağlamaktır.

Ceza hukuku fazlası ile geniş alanı kapsamaktadır. Yaşamın her alanında farklı suçlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı ceza hukuku hayatın bütün alanlarını ilgilendiren konularda düzenlemeler yapmıştır. Ceza muhakemesi ya da ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama süreçlerinin hepsini kapsamaktadır.

Adam öldürme veya yaralama, cinsel suçlar ve şantaj gibi suçlar ceza hukukunun kapsamındadır. Tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, özel yaşamın gizliliğini ihlal ve belgede sahtecilik de ceza hukukunun konuları arasındadır. Yaşamın akışı içinde sıkça karşılaşılan bu gibi suçların tamamı Ceza Hukukunu kapsar.

Ceza muhakemesi Hukuku, Ceza Hukuku kapsamında hazırlık soruşturması ve ceza yargılamasının metotlarını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı yakalama, el koyma, arama, telefon ve de ortam dinlemesi, tutuklama tarzı koruma önlemleri almaktadır.  Alınan önlemler suç şüphesi altında bulunan bireylerin özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Bundan dolayı şüpheli bireyin şahsen kendisinin ya da avukatının bu soruşturma işlemine itiraz hakkı bulunmaktadır. Soruşturma sonucunda iddia makamı diğer bir ifade ile savcılık şüphelinin suçu işlediğine kanaat ederse, zanlı hakkında bir iddianame düzenleyebilir. Böylece ceza davası açar.

Ülkemiz ‘de ceza davalarına bakma da sorumlu adli ceza mahkemelerinin vazifesi suç niteliği ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, esas olarak asliye ceza ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere 2 çeşittir. Zanlı, mahkemedeki yargı sürecinin bütün aşamaları için bir avukatın hukuki desteğinden faydalanma hakkına sahiptir.

Ceza mahkemesi, gerçekleştireceği yargılama sonrasında sanık hakkında karar verir. Mahkûmiyet kararı olarak adli para cezası, hapis cezası ya da güvenlik tedbiri gibi farklı kararlar alınabilir.

Ceza davası istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi tarzı kademelerden sonra kesinleşmiş hapis cezası ile alakalı olarak infaz hukuku süreci başlamaktadır. Kesinleşmiş olan hapis cezasının infazı farklı olabilmektedir. Kural olarak açık ya da kapalı cezaevinde yapılmaktadır. Cezası infaz edilen sanık, suçunun vasfına göre belli koşulları yerine getirdiğinde; koşullu salıverilme yahut şartlı tahliye ve denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilir. Böylelikle ceza evinden serbest bırakılabilir.

Hukuk büromuz Ceza Hukuku konularında soruşturma ve kovuşturma kademelerin tamamı ile alakalı olarak hukuki destek hizmeti sunmaktadır. Dava öncesi, dava süresi ve dava neticesinde karşı karşıya kalınabilecek her çeşit uyuşmazlığın çözümünü sağlayacak şekilde her türlü hukuki hizmet Hukuk büromuz tarafından sağlanmaktadır.