CC, küresel bir çelik standardını destekleyen ve çelik karbon emisyonlarını azaltma çabalarına öncülük eden birkaç endüstri grubundan biri olup, GSCC, ekonomileri ve toplumları karbondan arındırmaya yönelik küresel çabanın bir parçası olarak çelik karbon emisyonlarını azaltmak ve daha düşük karbon emisyonu teknolojisine yatırımları teşvik etmek için oluşturulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

GSCC üyeleri, dünya çapında 79 ülkede faaliyet gösteren çelik tedarik zincirindeki çelik üreticileri, dernekleri ve diğer kuruluşlar olup Çelik Üreticileri Derneği (The Steel Manufacturers Association- “SMA”), GSCC’nin kurucu üyesidir.

SMA Başkanı Philip K. Bell, Çelik İklim Standardı hakkındaki açıklamasında, “Çelik İklim Standardı, nerede ve nasıl yapılmış olursa olsun tüm çelikler için karbon emisyonlarını aynı şekilde ölçmektedir” şeklinde belirtmiş olup, bu yaklaşımın, çelik alıcılarının hangi çeliğin en düşük karbona sahip olduğunu belirlemesini kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

Hangi çeliğin en düşük karbona sahip olduğu hususu, otomobil üreticileri, cihaz üreticileri, inşaat firmaları, hükümetler ve diğer çelik alıcıları bakımından kendi ürün ve projelerinde kullandıkları tüm malzemelerde ne kadar somutlaşmış karbon olduğunu bilmeleri açısından önem arz etmektedir.

Çelik İklim Standardı, çelik ürün sertifikasyonu için teknolojiden bağımsız tek bir çerçeve sağlamakta olup, tüm çelik müşterilerinin satın aldıkları çelik ürünlerle ilgili karbon emisyonlarını bilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İlaveten, Çelik İklim Standardı Paris Anlaşması iklim hedefleri doğrultusunda küresel çelik endüstrisinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmaya odaklanmaktadır.

Standart, belirli bir üretim teknolojisine bağlı olmadığı ve üreticilerin bilime dayalı sera gazı emisyonu hedeflerine sahip olmasını gerektirdiği için tüm çelik üreticilerine uygulanabilen tek bir protokol sunmaktadır.

Çelik İklim Standardı’nın taslak versiyonu Nisan 2023’te yayınlanmış olup, paydaşlardan gelen yorumlar doğrultusunda 3 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan nihai versiyon oluşturulmuştur.

Çelik İklim Standardı iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler;

1- Alıcıların, satın aldıkları çeliğin Paris İklim Anlaşması hedeflerine ulaşmak adına gerekli kriterlere sahip olup olmadığını bilmelerini sağlayan ürün belgelendirme kriterleri; ve

2- 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu için 1,5°C hedefine ulaşmayı temel alan bilime dayalı bir hedef belirleme çerçevesidir.

Küresel politikalar kapsamında, biri kömür ve demir cevherinden yapılan çelik için ve diğeri geri dönüştürülmüş hurdadan yapılan çelik için olmak üzere, emisyonlar için ikili bir standart düşünülmektedir.

Ancak, ikili bir standart oluşturulması, yüksek emisyonlu çelik üreticilerini gerekli denetimden koruyacak olup, çevreye zarar verir ve kömürle çalışan çelik üreticilerini üretim süreçlerini değiştirmeye yönelik her türlü teşviki ortadan kaldırma tehlikesi bulunmaktadır. SMA Başkanı, “Üretimi daha temiz bir süreçle bir rakip tarafından üretilen aynı çelikten dört veya beş kat daha fazla sera gazı emisyonu üretiyorsa, hiçbir çelik temiz, yeşil, düşük karbonlu veya sorumlu olarak adlandırılmamalıdır” şeklinde ifade etmiş olup ürünleri daha yüksek karbon yoğunluğuna sahip olan çelik üreticilerinin, Çelik İklim Standardı’nı karşılamak için süreçlerini değiştirmek zorunda kalacaklarını belirtmiştir.

Çelik İklim Standardı, Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 kategorilerindeki tüm önemli sera gazı emisyonlarını ölçmeyi ve tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Kapsamlı ve tutarlı bir sınır belirlemek, çelik ürün karbon yoğunlukları arasındaki karşılaştırmaların benzer temelde olmasını sağlamak için önemlidir. Ayrıca, karbon azaltma hedeflerinin tüm ilgili karbon yoğun çelik üretim süreçlerini içermesini sağlamaktadır.

Çelik İklim Standardı sınırı sabit olup, bu durum da katılımcı şirketlerin ürünlerinin karbon yoğunluğunu hesaplarken “sınır içinde” yer alan tüm kaynakları bildirmesi gerektiği anlamına gelir. Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency- “IEA”) tarafından düşük karbonlu çelik üretiminin belirlenmesinde kullanılan sınıra benzemektedir.

Çelik İklim Standardı, 5 yol gösterici ilke benimsemiştir. Bu ilkeler aşağıda sayılmaktadır:
Bilimsel – 2050 yılına kadar sektöre özgü emisyon hedeflerine ulaşabilmek adına IEA tahminleri, son iklim araştırmaları ve Paris Anlaşması hedefleri ile uyumludur.

Nicel – Zamanla azalan sayısal ürün yoğunluğu hedefleri belirlemektedir. Kapsamlı – Çelik üreticileri için ürüne dayalı standartlar ve bilime dayalı emisyon hedefi belirleme ile eksiksiz bir karbondan arındırma çerçevesi oluşturmaktadır.

İlkeli – Karbonsuzlaştırma ekonomisinde çelik için net bir sınır ve vizyon oluşturmaktadır.
Şeffaf – Ürün sertifikasyonu, emisyon hedeflerinin doğrulanması ve tüketici/nihai pazar kullanımı için etiketleme için açık ve doğrudan bir çerçeve benimsemektedir.

Çelik İklim Standardı, çelik ürünleri karbon yoğunluğuna dayalı olarak değerlendirmek ve sertifikalandırmak için bir dizi kritere sahiptir. Çelik İklim Standardı, uzun ve yassı çelik ürünleri birbirinden ayıran çelik ürünü bazlı yoğunluk standartları (t CO2e/t sıcak haddelenmiş çelik) belirlemektedir.

Kimyasal bileşimleri farklı olduğu için bu ürünler için karbon yoğunluğunun ayrılması gereklidir. Şirketler, ürünlerini Çelik İklim Standardı kapsamında belgelendirmek için ürünlerinin sera gazı yoğunluk değerini doğrulanmış hesaplamaların belgeleriyle birlikte sağlamalıdır.

Ayrıca sonraki 2 yıl içinde bilime dayalı emisyon hedeflerine (“SBET’ler”) sahip olmalıdırlar. Çelik üreticileri istedikleri kadar ürünü sertifikalandırabilir ve tesis seviyesinde sertifika alabilirler.

Çelik İklim Standardı’na katılan şirketlerinin, net sıfır senaryosuyla, 1,5°C senaryosuyla uyumlu bilime dayalı emisyon hedeflerine sahip olması gerekir.

Bu sebeple, şirketler tarafından en azından hem geçici hem de kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerin oluşturulması gerekmektedir.

Çelik İklim Standardı, şirketler için SBET’lerin nasıl ayarlanacağı konusunda net, adım adım bir kılavuz sağlamaktadır. Kılavuz, demir çelik endüstrisi için bir karbon bütçesi tahsis eden IEA’nın ‘’2050’ye Kadar Net Sıfır Yol Haritası’’na dayanmaktadır.

İlaveten, Çelik İklim Standardı, IEA senaryosunun parçası olmayan bir dizi demir ve çelik değer zinciri sürecini de içermektedir.

Çelik İklim Standardı’na uyum kapsamında, ürün emisyonlarının her 3 yılda bir bağımsız üçüncü taraf doğrulamasını ve her 5 yılda bir azaltma hedeflerini gerektirir.

Şirketler, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarını hesaplarken ve raporlarken Sera Gazı Protokolü kurumsal raporlama ve muhasebe standartlarını takip etmelidir.

Çelik İklim Standardı ayrıca emisyon muhasebesi prosedürleri için, hangi yerleşik kılavuzların ve standartların uyulacağını belirten ayrıntılı bir kılavuz sağlamaktadır. Tüm bu hesaplamalar bağımsız olarak doğrulanmalıdır.

Çelik endüstrisi için küresel bir standarda duyulan ihtiyacı ifade eden GSCC Başkanı Greg Murphy, ikili bir standart oluşturmanın, yüksek karbon emisyonlu çeliğin düşük karbonlu çeliğe göre önceliklendirilmesine izin vereceğinin altını çizmiştir.

Çelik İklim Standardı, hem yüksek karbonlu hem de düşük karbonlu çelik üretimi için kullanılan teknolojiden bağımsız olarak, küresel olarak tüm çelik üreticileri için çalışan tek, şeffaf bir çerçeve oluşturarak düzeltmeyi özellikle amaçlaması bakımından ve en önemlisi, Paris İklim Anlaşması ile uyumlu emisyon azaltma hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak adına çelik endüstrisi için küresel bir standart oluşturması açısından oldukça önemli bir adımdır.