Narter & Partners, yerel ve uluslararası birçok müvekkiline birleşme ve devralmalar alanında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Narter and Partners bu kapsamda birleşmeler ve sermaye yapılandırmalarından özel ve halka açık şirketlerin alım-satımı, hisse devir belgelerinin hazırlanması, çoklu tüzel kişilerin yapılandırılması, yatırım müzakereleri, şirket ortaklarının paylarının satımı-alımı ya da birden çok şirketin birleştirmesi veya bir şirketin bölünmesi, tür değişikliği gibi işlemlerin tamamlanmasında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmet vermektedir

Narter & Partners birleşmeler ve devralmalar alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Birleşme sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Niyet mektubu hazırlanması,
  • Hukuki raporlama süreçlerinin tamamlanması (Due Diligence),
  • Hisse satış sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Hisse devirleri sonrası reorganizasyon,
  • Birleşme ve devralma sonrası entegrasyon,
  • Kapanış işlemlerinin tamamlanması.