Konu: Bir Banka Tarafından Kurul Kararı ile Verilen Talimatın Gereğinin Yerine Getirilmemesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 08/10/2020 Tarihli ve 2020/765 Sayılı Karar değerlendirmesi

Tarih: 28/12/2020


 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 08/10/2020 Tarihli ve 2020/765 Sayılı Karar’da (‘’Karar’’) 07.04.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 15. maddesinin 5. fıkrasını ihlal edilmesi sebebiyle 120.000.-TL idari para cezasına hükmetmiştir.

 

  1. GİRİŞ

 

KVKK’nın 11. maddesi, ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurma hakkını düzenlemektedir. Kendisine başvuruda bulunulan veri sorumlusu (‘’Banka’’), KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30 günlük süre içerisinde cevap vermemiştir. İlgili kişinin Kurul’a iletmiş olduğu şikayet dilekçesinde, Banka’nın internet sitesinde yayınlamış olduğu aydınlatma metninde (‘’Aydınlatma Metni’’) kişisel verilerin işlenme nedenlerinin düzenlenmediği ve kişisel verilerin işlenme amaçları için genel ifadeler içermesinin 30356 Sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e (‘’Tebliğ’’) aykırılık teşkil ettiği ve bunun düzeltilmesi gerektiğinden ibarettir.

 

  1. BANKA’NIN AYDINLATMA METNİNİN KVKK VE TEBLİĞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu şikayet üzerine Kurul, Banka hakkında 06.02.2020 tarih ve 2020/100 sayılı Kurul Kararı (‘’2020/100 Sayılı Karar’’)ile Banka’nın internet sitesinde bulunan Aydınlatma Metni’nin nasıl düzenlenmesi gerektiğini açıklamıştır. 2020/100 Sayılı Karar uyarınca Kurul;

  • Aydınlatma Metni’nde Banka tarafından işlenen kişisel verilere yönelik olarak kategorik bir ayrım yapılmadığını,
  • Aydınlatma Metni’nde düzenlenen kişisel verilerin işleme amacının revize edilmesi gerektiği ve Tebliğ’e uygun hale getirilmesine,
  • Banka’nın savunma metninde ileri sürmüş olduğu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetle Kurumu tarafından izni alınmış faaliyetleri de içeren tek bir aydınlatma metni ile Banka’nın diğer kurumsal ve sosyal çalışmalarına ilişkin gerçek kişilere yönelik ayrı aydınlatma metinlerinin kullanıldığı iddiası somutlaştırılmamış olup, Kurul’a ilgili belgelerin sunulmadığının tespitine,
  • Banka’nın internet sitesinde bulunan ve kredi kartı ve ihtiyaç kredisi başvurularında çıkan KVKK kapsamında yapılacak bilgilendirme linkinin yönlendirmiş olduğu sayfada bulunan aydınlatma metinlerinin kredi kartı başvurusuna ve ihtiyaç kredisi başvurusuna ilişkin düzenlemeyen genel bir aydınlatma metni olduğunun tespitine,
  • Bunlara ek olarak, Tebliğ uyarınca kişisel verilerin hangi kişisel verileri işleme şartı dayanak gösterilerek işlendiğine dair yeterli ve ayrıntılı bilgi bulunmadığına ve internet sitesinde bulunan tek bir Aydınlatma Metni’nin bankanın tüm faaliyetleri için kullanılmasının Tebliğ’e aykırılık teşkil ettiğine,

 

karar verilmiştir.

 

  • SONUÇ

Kurul tarafından yapılan talimata göre değiştirilmeyen Banka’nın internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni’nin, KVKK ve Tebliğ’e aykırı olması ve KVKK’nın 15. maddesinin 5. fıkrasının ihlal edilmesi sebebiyle, KVKK’nın 18. maddesi kapsamında Banka için 120.000,00.-TL idari para cezasına hükmedilmiştir.

 

 

 

İşbu Bilgilendirme Notu, ele aldığı konuların genel bir bakışı olarak hazırlanmıştır. Burada sağlanan bilgiler yayınlandığı gün itibariyle doğrudur. Narter & Partners Hukuk Bürosu, bu yayının dayanarak alınan herhangi bir eylemden dolayı sorumlu tutulamaz.

 

 

 

Saygılarımla,

Av. Cenk NARTER