Bilişim & Kişisel Verilerin Korunması Hukuku2023-10-04T15:54:18+03:00

Narter & Partners, yerel ve uluslararası birçok müvekkiline bilişim hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Narter & Partners bu kapsamda bilişim alanında faaliyet gösteren müvekkillerine bilişim hukuku düzenlemelerine uyumlu hareket etmesi, kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konularında hukuki danışmanlık hizmet vermektedir. 

“Narter & Partners Bilişim&Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Bilişim Hukukunun ilgilendiği ve kapsadığı alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi;

İdari izin gerektiren faaliyet alanlarında izinlerin alınması hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi;

Toplanan ve saklanan veriler ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması için gerekli sistemlerin kurulması ve gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun süreç ve düzenlemelerin sağlanması,

Erişimin engellenmesi süreçlerinde hizmet verilmesi,

Bilişim suçları süreçlerinin takibi,

Bilgi ve Teknoloji Kurum kararlarının takibi,

Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sağlanması.

Kişisel verilerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gelmesi ile büyük önem kazanmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte online platformlar artış göstermiştir. Kamu kurumları ve özel kurumlar, bireyler hakkında birtakım veriler toplamakta, saklamakta, işlemekte ve nakletmektedirler. Bu işlemler ile bireylerin gereğinden fazla veri paylaşması, bu verilerin onlara karşı kullanılması gibi birtakım tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bireylerin verilerinin korunması için düzenlemeler getirilmiş ve verilerini paylaştığı veri sorumlularına da yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir. Narter & Partners olarak şirketlere, kişisel verilerin korunması uyum sürecine ilişkin eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

Narter & Partners kişisel verilerin korunması alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Şirket faaliyetleri kapsamında Veri Envanteri hazırlanması,

 • VERBİS kaydının düzenlenmesi,
 • Departmanlara uygunluk raporu hazırlanması,
 • Aydınlanma metinlerinin hazırlanması,
 • Açık rıza yükümlülüğü kapsamında belge hazırlama,
 • Veri sahibi başvuru formu taslak yanıt metninin hazırlanması ve veri sahibi başvurularının yanıtlanması,
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının hazırlanması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının hazırlanması,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının hazırlanması,
 • Veri İhlal Politikasının hazırlanması,
 • Çerez Politikasının hazırlanması,
 • Risk Değerlendirmesinin hazırlanması,
 • Muvafakat Formlarının hazırlanması ve muvafakat sürecinin oluşturulması,
 • Ek Protokol ve Standart Sözleşme Maddelerinin hazırlanması,
 • İşyerinde mevcut tüm iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve ileriye dönük olarak revize edilmesi,
 • Kişisel verilerle ilgili olarak çalışan/personel rızalarının hazırlanması,
 • Kişisel verilerle ilgili üçüncü kişiler ile şirket tedarikçileri arasında yapılacak sözleşmelerin incelenmesi,
 • Veri Koruma eğitimlerinin hazırlanması,
 • Veri Gizliliği Bilgi Notlarının hazırlanması.
Go to Top