Konu: BDDK “Sürdürülebilir Bankacılık” başlığı

Tarih: 21.06.2022

1. GİRİŞ 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 16 Haziran 2022 tarihli basın açıklamasında iklim değişikliği ile mücadeleye ve ülkemizin Paris İklim Anlaşması uyarınca bulunduğu karbon emisyon azaltımı taahhütlerinin yerine getirilebilmesine katkı sağlamak amacıyla BDDK’nın internet sitesine “Sürdürülebilir Bankacılık” başlıklı bir bölüm eklenmiş olup, yeşil finansman ve sürdürülebilir bankacılıkla ilgili düzenleme, çalışma dokümanları ve sunumlar ilgililerin erişimine açılmış bulunduğunu bildirmiştir.

Bu kapsamda BDDK’nın sürdürülebilir bankacılıkla ilgili çalışmaları ise aşağıdaki gibidir:

  • Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı (2022-2025)
  • Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber
  • Türk Bankacılık Sektöründe Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik- Araştırma Raporu (2018)
  • Sürdürülebilir Bankacılık- Sunum
  • Yeşil Dönüşümün Finansmanı: Riskler ve Fırsatlar- Sunum
  • Fiziksel Riskler Örnek Olay Çalışması- Sunum
  • Geçiş Riskleri Çalışması: SKDM Etki Analizi- Çerçeve Metni

Basın açıklaması ile şimdiye kadar hazırlanan dokümanların ve ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmaların finansal sektör kuruluşları, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılmasının iklim riskleri ile ilgili çalışmaların yaygınlaşmasına ve yeşil finansman faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.