Avustralya’nın rekabet düzenleyicisi Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (Australian Competition and Consumer Commission –“ACCC”), şirketler tarafından yapılan yeşil iddiaların bütünlüğünü iyileştirmeyi ve tüketicileri yeşil aklamaya karşı korumayı amaçlayan yeni Çevresel ve Sürdürülebilirlik İddiaları taslak kılavuzunun yayınlandığını duyurmuştur.

Yeni kılavuz, ACCC tarafından bu yılın başlarında yayınlanan ve incelenen şirketlerin %57’sinin çevresel yeterlilikleriyle ilgili iddialarda bulunduğunu ortaya koyan bir çalışmanın ardından çıkarılmıştır. Çalışmanın yayınlanmasının ardından ACCC, şirketleri potansiyel yeşil aklama açısından araştıracağını ve işletmelerle eğitim faaliyetleri yürüteceğini ve çevresel iddiaların bütünlüğünü geliştirmeye yardımcı olmak için rehberleri güncelleyeceğini ifade etmiştir.

ACCC Başkanı, yanlış veya yanıltıcı iddiaların, özellikle tüketicilerin bu iddialara dayanarak tercihlerini belirlediği durumlarda, tüketicinin tüm yeşil iddialara olan güvenini zedeleyebileceğini, benzer şekilde, sürdürülebilir uygulamaları benimsemek için gerçek adımlar atan işletmelerin, aynı maliyetlere katlanmadan “yeşil aklama” yapan işletmeler tarafından rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürüldüğünü ifade etmiştir.

İlaveten, yeni kılavuz işletmelerin ürünleri ve hizmetleri hakkında çevresel iddialarda bulunması durumunda ACCC’nin neyi iyi uygulama olarak değerlendirdiğini ortaya koymaktadır.

İşletmeler için belirlenen kurallar, çevresel iddiaların doğru, gerçek ve gerçeğe uygun olmasını sağlamak, iddiaları destekleyecek kanıtlara sahip olmak, önemli bilgileri saklamamak, yeşil taleplere ilişkin koşulların veya niteliklerin açıklanması, geniş ve niteliksiz iddialardan kaçınmak (“çevre dostu” veya “sürdürülebilir” gibi), açık ve kolay anlaşılır bir dil kullanmak, görsel unsurların sağlanması ve şirketin sürdürülebilirliğe geçişi konusunda doğrudan ve açık olmak gerekmektedir.

Taslak kılavuz aynı zamanda ACCC’nin uyumluluk ve uygulama yaklaşımına ilişkin ayrıntıları da içermektedir. Yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmanın cezalarının 50 milyon dolara kadar veya ihlalden elde edilen faydanın değerinin üç katına kadar para cezalarını içerebilecektir.

Taslak kılavuza ilişkin başlatılan istişare 15 Eylül 2023 tarihinde sonlandırılmış olup ACCC’nin dokümanı son değişiklikler ve değerlendirmeler ile yayınlaması beklenmektedir.