Konu: Avrupa Parlamentosu Üyeleri Fit For 55 kapsamında ETS’nin kapsamını genişletmeyi planlıyor.

Tarih: 15.06.2022

1. Giriş

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (European Parliament Committee on Environment, Public Health and Food Safety) Emisyon Ticareti Sistemi’nin (Emissions Trading System) (“ETS”) revizyonuna ilişkin raporunu (“Rapor”) gündemine aldı.

Avrupa Parlamentosu Üyeleri (Member of European Parliament) (“MEP”), sera gazı emisyonlarını Avrupa İklim Yasası kapsamında 1990’daki seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar en az yüzde 55 oranında azaltma planı olan “Fit For 55” kapsamında, endüstrilerin emisyonlarını daha da azaltmaya teşvik etmek amacıyla ETS’nin kapsamını genişletmeyi planlıyor. Kabul edilen paket kapsamında AB’nin 2030’dan daha önce Rusya’dan gelen kirletici fosil yakıtlardan bağımsız olma amaçlanmaktadır.

2. Genel

MEP’ler endüstrilerin emisyonlarını daha da azaltmaya ve düşük karbon teknolojilerine yatırım yapmaya teşvik etmek ve bu nedenle ETS’nin reformdan geçirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Reformdan geçirilmesi gerektiği kanaatinde oldukları konular şunlardır;

  • Binalar ve ticari karayolu taşımacılığı için yeni bir ETS kurulacaktır.
  • Ücretsiz ödenekler 2026’dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacak ve 2030’a ise tamamen ortadan kalkmış olacaktır.
  • Yeşil geçişe destek amacıyla katkıda bulunan teknolojilere gelir üretilecektir.

3. SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANİSM) (“CBAM”) KAPSAMININ GENİŞLEMESİ

MEP’ler, karbon kaçağını önlemek ve küresel iklim hedefini yükseltmek için CBAM’in kapsamının genişlemesini ve daha hızlı uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bu kapsamda:

  • CBAM’de aşamalı olarak daha erken aşamaya geçilmesi ve AB ETS’de ücretsiz tahsisatların 2030 yılına kadar sona erdirilmesi,
  • CBAM kapsamında yer alan 5 sektöre (demir ve çelik, gübre, alüminyum, elektrik, çimento) ek olarak; amonyak, hidrojen, plastikler ve organik kimyasalların da listeye alınması,
  • CBAM sertifikalarının satışından elde edilen gelirlerin en az gelişmiş ülkeleri desteklemek,
  • Merkezi bir AB CBAM yetkilisi

İlaveten MEP’ler AB emisyonlarının %60’ını temsil eden ETS’ye dahil olmayan sektörlerdeki sera gazı emisyonlarını kapsayan AB çaba paylaşım mevzuatını da değiştirmiştir. İlk kez, tüm AB üye ülkeleri %10-50 arasında değişen hedeflerle sera gazı emisyonunu azaltmak zorunda kalacaklardır. MEP’ler, emisyon tahsisatlarını ödünç almak, bankaya yatırmak ve transfer etmek için daha fazla şeffaflık ve daha az esneklik talep etmektedirler.

MEP’ler, AB’nin 2030 sera gazı azaltma hedefini fiili olarak %57’ye çıkaracak olan arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık sektörü (LULUCF) için AB karbon yutakları hedefini artırma konusunda anlaşmaya varmışlardır.

4. Sonuç

Rapor’un 6-9 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak genel kurul toplantısında oylanması planlanmaktadır.