Kaliforniya, 2036 yılına kadar dizel kamyon satışlarını sona erdirmeyi hedeflemektedir;
Kaliforniya’nın kirlilik ve hava kalitesi odaklı ajansı California Hava Kaynakları Kurulu (California Air Resources Board- “CARB”), 2036 yılına kadar orta ve ağır hizmet tipi yanmalı kamyonların satışını sona erdirme ve yeni inşa edilen yük trenlerinin 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu olmasını gerektiren bir gereklilik de dahil olmak üzere eyaletin ulaşım sektörünü karbondan arındırmayı amaçlayan kuralların onaylandığını açıklamıştır.

Yeni kurallar, geçen yıl CARB tarafından eyaletteki tüm yeni otomobil, kamyonet ve SUV satışlarının 2035 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlar (Zero Emissions Vehicles- “ZEV”) olması ve Kaliforniya’nın taşımacılık sektörünün 2045 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma hedefini desteklemesi şartlarının kabul edilmesinin ardından getirilmiştir.

Yakıt üretimi de dahil olmak üzere ulaşım sektörü, Kaliforniya’nın sera gazı (GHG) emisyonlarının yaklaşık yarısını ve kaynağın % 80’ini oluşturmaktadır.

Kamyonlar, yoldaki araçların sadece %6’sını temsil etmesine rağmen, eyaletin karayolu sera gazı emisyonlarının yaklaşık dörtte birini ve azot oksit emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Yeni Gelişmiş Temiz Filolar Kuralı (Advanced Clean Fleets Rule), 2036 yılına kadar yanmalı kamyon satışlarının sona ermesini zorunlu kılmanın yanı sıra, filo operatörlerinin filolarını sıfır emisyona geçirmeleri için gereklilikler belirlemektedir. Büyük teçhizatlar, yerel teslimat ve devlet filolarının 2035 yılına kadar, çöp kamyonlarının 2039 yılına kadar ve yataklı kabinli traktörler ve özel araçlar gibi diğer tüm kamyonların 2042 yılına kadar geçiş yapmasını gerektirmektedir. Kurallar, ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. Environmental Protection Agency) onayı gerektirecektir.

Tipik olarak Kaliforniya’nın temiz araç standartlarını takip eden birkaç eyaletle, yeni kurallar, filolarının geçişini hızlandırmak için araç sahiplerine ve üreticilere ve hükümetlere sıfır emisyonlu araç şarjını ve yakıt ikmalini destekleyebilecek altyapıyı kullanıma sunmaları için baskı oluşturmaktadır.

Biden yönetimi ayrıca yakın zamanda taşımacılığın karbondan arındırılmasını ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan kamyonlar için yeni sera gazı standartlarını açıkladı.

Yeni kamyon kurallarına ek olarak, CARB, yeni inşa edilen yolcu trenlerinin 2030 yılına kadar sıfır emisyon ve 2035 yılına kadar yük trenleri için de bazı gereklilikleri içeren “Kullanım İçi Lokomotif Yönetmeliğini”(In- Use Locomotive Regulation) kabul etmiştir.

Florida Valisi DeSantis ESG karşıtı kurallar içeren yasayı imzaladı.
Florida Valisi Ron DeSantis, 2 Mayıs 2023 Salı günü, eyalet ve yerel yatırım kararlarında veya tedarik süreçlerinde herhangi bir ESG faktörünün dikkate alınmasını yasaklayan kurallar da dahil olmak üzere bir dizi kapsamlı ESG karşıtı önlemi içeren yasayı imzalamıştır.

Yeni yasaların kabul edilmesi, Cumhuriyetçilerin önderliğindeki ESG karşıtı hareket için önemli bir adıma işaret ediyor ve aynı zamanda federal düzeyde, Başkan Biden tarafından veto edilen Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası (The Employee Retirement Income Security Act “ERISA”) planlarındaki yatırım kararlarında ESG faktörlerinin dikkate alınmasına izin veren bir kuralını etkisiz hale getirmek için bir girişimi de içermektedir.

Biden, 20 Mart 2023 Pazartesi günü, başkanlığının ilk vetosunu yayınlayarak, ESG karşıtı kararı veto etmişti. Başkan Biden, ERISA fon yöneticilerinin Cumhuriyetçilerin Kongre’deki kuralı devirmeye yönelik girişimlerinden kaynaklanan ESG hususlarını yatırım sürecine dahil etmelerine izin veren yakın zamanda yürürlüğe giren Çalışma Bakanlığı kuralını savunmuştu.

Yasanın imzalanmasının ardından yapılan açıklamada, Valilik, yasaların “Floridalıları” ESG hareketinden “koruyacağını” belirtmiş olup, “finansal sektöre uyanmış siyasi ideolojiyi enjekte etmek için dünya çapında bir çaba” olarak nitelendirmiştir.

İlk olarak Şubat ayında önerilen yasa, ESG’nin eyalet ve yerel düzeydeki tüm kararlarda kullanılmasını engellemekte, eyalet ve yerel yönetimlerin satın alma ve sözleşme sürecinde ESG faktörlerini göz önünde bulundurmalarını yasaklamakta ve ayrıca “ESG derecelendirmeleri ihraççının tahvil derecelendirmelerini olumsuz yönde etkileyen derecelendirme kuruluşlarına yönelik sözleşme yasağı” da dahil olmak üzere eyalet ve yerel yönetimler tarafından tahvil ihraçlarında ESG faktörlerinin kullanılmasını da yasaklamaktadır.

New York, 2026’dan itibaren yeni binalarda fosil yakıtları yasaklıyor.
New York, Vali Kathy Hochul’un binaları karbondan arındırma ve devletin iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan yeni yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapma önlemlerini içeren 2024 Bütçesi ile yayınlanan yeni kurallara göre, gaz sobalarının ve ısıtmanın kullanımını yasaklayan ilk eyalet olacaktır.

Yeni bütçe, yeni binalarda sıfır emisyonlu inşaatı ilerletmek için bazı gereklilikler belirlemektedir. Kurallar, 2026 yılına kadar yedi kata kadar yeni binalarda fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak ortadan kaldırıyor ve hastaneler, kritik altyapı ve ticari gıda kuruluşları ve yerel elektrik şebekesinin yeni tamamen elektrikli binaların yükünü kaldıramadığı binalar dahil olmak üzere 2029 yılına kadar diğer tüm yeni binalarda kullanılması hedeflenmektedir. Mevcutta fosil yakıt kullanan binalar ve evler yeni kurallardan etkilenmeyecektir.

Bina dekarbonizasyon önlemlerine ek olarak, bütçe aynı zamanda New York’un emisyon azaltma girişimlerini finanse etmeye yardımcı olmak ve büyük yayıcıların yılda 1 milyar doların üzerinde ödeme yapmasını gerektirerek, artan enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalan toplulukları desteklemek için bir “Cap-and-Invest” programı başlatma planını da ilerletmektedir.