Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) Enerji Bakanlığı 11 Ağustos 2023 tarihinde, enerji devi Occidental’ın karbon yakalama platformu 1PointFive ve karbon giderme cleantech Climeworks’ün, karbon yakalama ve atmosferden milyonlarca ton CO2 yakalama yeteneğine sahip doğrudan hava yakalama (Direct Air Capcure- “DAC”) tesisleri geliştirmek için 1,2 milyar dolara kadar hibe almak üzere iki proje seçtiğini duyurmuştur.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından Occidental’a verilen bu hibe şimdiye kadarki en büyük yatırım olmuştur.

Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency- “IEA”) tarafından net sıfır enerji sistemine geçişte önemli bir karbon giderme seçeneği olarak listelenen DAC teknolojisi, CO2’yi doğrudan ham madde olarak kullanmak veya depolama ile birleştirildiğinde kalıcı olarak uzaklaştırmak için atmosferden çıkartmaktadır.

Geçen yıl yayınlanan dönüm noktası niteliğindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change- “IPCC”) iklim değişikliği hafifletme çalışmasına göre, ısınmayı 1,5°C ile sınırlayan senaryolar kapsamında, DAC önemli bir yer tutmaktadır.

DAC dahil olmak üzere CO2’yi yakalayan ve depolayan çözümlerin çoğu henüz geliştirme aşamadadır ve şu anda sınırlı ölçeklidir. Enerji Bakanlığı tarafından seçilen projeler, yılda iki milyon metrik tondan fazla CO2 emisyonunu ortadan kaldırma kabiliyetiyle ve her biri şu anda faaliyet gösteren en büyük DAC tesisinden 250 kat daha fazla karbondioksiti ortadan kaldırma kapasitesine sahip olarak küresel DAC kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır.

ABD Enerji Bakanlığı, projelerin gelişimini desteklemenin “gelecekteki kamu ve özel sektör yatırımlarını bilgilendirmeye yardımcı olacağını ve iklim krizini küresel ölçekte ele almak için kritik olan yeni bir endüstriyi hızlı bir şekilde başlatacağını” da ifade etmiştir.

Seçim, projelerin planlama, tasarım, çevresel izin ve uzun vadeli ekipman tedariki dahil olmak üzere DAC merkezlerinin gelişimini destekleyen finansman ile ABD Enerji Bakanlığı’nın Temiz Enerji Ürün Tanıtımı Ofisi (Clean Energy Demonstrations- “OCED”) ile ödül müzakerelerine devam etmesini sağlamaktadır.

KALİFORNİYA TEMİZ HİDROJEN EKONOMİSİ

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya’yı bir ABD Hidrojen merkezi olarak kurmak ve dekarbonizasyon hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için eyaletin temiz hidrojen pazarını oluşturmayı amaçlayan yeni bir “Hidrojen Pazarı Geliştirme Stratejisi” geliştirme planlarını duyurmuştur.

Hidrojen, özellikle rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji çözümlerinin daha az pratik olduğu, emisyonları azaltması zor sektörler için daha temiz bir enerji geleceğine geçişin temel yapı taşlarından biri olarak görülmektedir.

Diğer malzemelerden hidrojen elde etme sürecine güç sağlamak için yenilenebilir enerji kullanan yeşil hidrojen gibi temiz hidrojen kapasitesinin geliştirilmesi, altyapı, elektroliz, nakliye ve depolama gibi alanlarda büyük yatırımlar gerektirecektir.

Duyuru, Biden yönetiminin enerji yoğun endüstrilerde kullanım için düşük karbonlu hidrojen üretimini, kullanımını ve dağıtımını önemli ölçüde artırmayı amaçlayan ve ABD temiz hidrojen üretimini ve 2030’a kadar 10 milyon tona ve 2050’ye kadar 50 milyon tona kadar kullanılmasını hedefleyen Temiz Hidrojen Stratejisi ve Yol Haritası’nı takip etmektedir.

ABD’nin İki Taraflı Altyapı Yasası (Bipartisan Infrastructure Law), ulaşım ve sanayi sektörlerindeki emisyonları azaltmayı amaçlayan hidrojen üreticileri, tüketicileri ve yerel bağlantı altyapısı ağları oluşturmak için temiz hidrojen merkezlerinin geliştirilmesi için 8 milyar dolar ayırmaktadır.

Duyuruya göre, eyaletin yeni stratejisi, Kaliforniya’nın federal olarak finanse edilen hidrojen merkezlerinden biri olmak için rekabet etme çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bildiride, stratejinin aynı zamanda Kaliforniya’nın temiz bir elektrik şebekesi, net sıfır karbon emisyonu ve hava kirliliğinde önemli bir azalmayı hedefleyen iklim hedeflerine ulaşmanın anahtarlarından biri olan temiz ve yenilenebilir hidrojen pazarını genişletmeyi hedeflediği de eklenmiştir.

Yeni girişim, temiz enerji dağıtımını hızlandırmak ve Kaliforniya’nın ulaşım ve sanayi sektörlerini karbondan arındırmak için temiz hidrojenden yararlanmaya odaklanan bir pazar geliştirme stratejisi oluşturacaktır.

Valilik, Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, Kaliforniya Enerji Komisyonu ve Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu dahil olmak üzere devlet kurumlarıyla istişare içinde stratejiyi geliştirmesi ajansın rolleri ve sorumlulukları ve projeleri teslim etmek finansman modelleri, izin değişiklikleri ve satın alma girişimleri dahil olmak üzere ortak stratejileri belirlemek ve her birini net bir şekilde tanımlaması için Valilik İş ve Ekonomik Kalkınma Ofisi’ne talimat vermiştir.

Bu gelişme Kaliforniya’da yalnızca iklim krizini ele almakla ilgili değil, aynı zamanda istihdam yaratılması adına da önemli bir gelişme olmuştur.