ABD Enerji Bakanlığı (Department of Energy- “DOE”) sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve yenilikçi dekarbonizasyon teknolojilerinin gelişimini hızlandırmayı amaçlayan 21 eyalette toplam 171 milyon dolarlık finansman duyurusunu 25 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdi.

DOE ayrıca, ABD’nin toplam sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30’unu temsil eden zor dekarbonizasyon endüstri sektörlerinden gelen emisyonları azaltmayı amaçlayan 83 milyon dolarlık bir fon fırsatının başvurularının açık olduğunu duyurdu.

Bu duyurular, DOE’nin Endüstriyel Isı Atışı ve Temiz Yakıtlar ve Ürünler planını desteklemekte ve ülkenin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu finansman duyurusu, zararlı emisyonları azaltan nesil teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmekte ve Başkan Biden’ın Amerika’ya Yatırım ajandasının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu ajanda, iklim krizi ile mücadele etmeyi, ülke genelinde yeni iş fırsatları yaratmayı ve Amerika’nın üretim ve endüstri rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

DOE’nin Endüstri Verimliliği ve Dekarbonizasyon Ofisi (Industrial Efficiency and Decarbonization Office) tarafından yönetilen 49 seçilmiş proje, kimya endüstrisi gibi endüstri alt sektörlerinden gelen enerji kullanımını ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yüksek etkili uygulamalı araştırma, geliştirme ve pilot ölçekli teknoloji doğrulama ve gösterimi (Research, Development and Demonstration- RD&D) projelerini destekleyecektir.

Bu projeler aynı zamanda çeşitli endüstrilerde ortak sorunları ele alan endüstri dekarbonizasyonuna ilişkin yaklaşımlar geliştirecektir. Seçilen projeler, özel sektör (16 proje), akademik kuruluşlar (22 proje), kar amacı gütmeyen kuruluşlar (3 proje) ve DOE Ulusal Laboratuvarları (8 proje) tarafından yönetilecektir.

Seçilen projeler aşağıdaki alanlarda dekarbonizasyon teknolojilerini geliştirecektir:

Endüstriyel Isı Dekarbonizasyonu (10 proje, 25.3 milyon dolar): Endüstri sektöründe termal işlemleri dekarbonizasyonunu sağlamak için ekipman ve bileşenlerde yüksek etkili teknoloji yeniliklerini hızlandıracaktır.

Düşük Karbonlu Yakıtlar Kullanımı Araştırma ve Geliştirme (6 proje, 20.7 milyon dolar): Hidrojenle çalışan kombine işlem ısısı teknolojisinin (combined heat and power) ticari kullanıma hazır hale gelmesini hızlandırmak için araştırma, geliştirme, doğrulama ve gösterime odaklanacaktır.

Keşif Niteliğinde Sektörler Arası Araştırma ve Geliştirme (5 proje, 14 milyon dolar): Endüstri dekarbonizasyonunu mümkün kılan teknolojileri ve malzemeleri destekleyen yükselen AR-GE alanlarına odaklanacaktır.

Kimyasalların Dekarbonizasyonu (6 proje, 30.5 milyon dolar): Enerji yoğun alanlar arasında yakıtlar, polimerler ve boyalar gibi tüketici ve endüstriyel ürünler oluşturmak için kimyasal yapı taşları arasında dönüşüm için kimyasal dönüşüm içeren işlemlerde bulunmak yer almaktadır. Bu projeler, CO2 emisyonlarına sahip yüksek hacimli kimyasallar için dekarbonizasyon teknolojilerine odaklanacaktır.

Demir ve Çelik Dekarbonizasyonu (7 proje, 37 milyon dolar): Demir ve çelik üretiminde karbondan arındırmayı mümkün kılan yenilikçi üretim teknolojileri de dahil olmak üzere demir ve çelik üretiminde karbondan arındırma fırsatlarına odaklanacak; mevcut üretim süreçlerinin elektrifikasyonu, çelik üretiminde hidrojen kullanımına ilişkin zorlukların aşılması ve geri dönüşümde hurda kirleticilerin (scrap contaminants) ele alınmasını kapsamaktadır.

Gıda ve İçecek Üretiminin Dekarbonizasyonu (5 proje, 11.1 milyon dolar): Seçilen projeler, çok çeşitli enerji yoğun yiyecek ve içecek operasyonlarında proses ısıtma, soğutma ve soğutma için düşük ve sıfır karbonlu çözümlere odaklanacaktır.

Çimento ve Beton Dekarbonizasyonu (5 proje, 20 milyon dolar): Seçilen projeler, çimentonun doğrudan proses emisyonlarını ele alacak ve çimento ve beton endüstrisi için enerji tasarrufu ve diğer faydalar sağlayan yeni ortaya çıkan düşük karbonlu veya net sıfır teknolojilerin ticari hazırlığını hızlandıracaktır.

Orman Ürünlerinin Dekarbonizasyonu (5 proje, 12 milyon dolar): Seçilen projeler, enerji yoğun kurutma, kağıt şekillendirme ve kağıt hamuru oluşturma süreçlerindeki karbondan arındırma fırsatlarına odaklanacaktır.

Bu endüstriler toplam ABD endüstriyel imalat emisyonlarının %65’ten fazlasını oluşturmakta olup bu durum da halk sağlığını tehlikeye atmakta ve küresel ekosistemleri kirletmektedir.

Bu endüstrilerin ve tedarik zincirlerinin dekarbonizasyonu, Başkan Biden’ın temiz enerji ve iklim hedeflerine ulaşma planları açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu finansman fırsatı, aynı zamanda yenilikçi ön-ticari teknolojiler kullanarak endüstriyel süreçlerin geliştirilmesini destekleyen ön tasarım mühendislik ve tasarım (pre-front-end engineering and design- pre-FEED) çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Konsept belgelerinin 19 Mart 2024 tarihine kadar teslim edilmesi, tam başvuruların ise 11 Haziran 2024 tarihinde yapılması gerekmektedir.

DOE’nin Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Ofisi, işbirliği anlaşmaları şeklinde çok sayıda mali yardım ödülü verilmesini öngörmektedir. Her finansman programı için tahmini performans süresi yaklaşık olarak 12 ila 36 ay olacaktır.